Bonseki was inspired by combining materials, technologies and different aesthetic conventions. It is a relief with smooth forms that visually correspond to Japanese stone gardens. The set establishes a close contact with users and it is meant to be more personalized than traditional tableware.

Zestaw inspirowany łączeniem materiałów, technologii i konwencji. Łagodne formy naczyń, relief nawiązujący do kamiennych ogrodów zen. BONSEKI nawiązuje bliski kontakt z użytkownikiem, w założeniu miał być bardziej osobistym produktem niż tradycyjne zastawy stołowe.

 

BONSEKI

 

client: studio work

 

 

 

Photo - Łukasz Jaskulski

 

<< DISPLAY

NOA >>