The winning project in the competition for the logo and book display for Bookstores Partner Network Polish National Center for Culture.

Zwycięski projekt w konkursie na logotyp i ekspozytor na książki dla Sieci Księgarń Partnerskich Narodowego Centrum Kultury.

 

 

DISPLAY /

 

client: NARODOWE CENTRUM KULTURY

production: 2012 

 

<< RING

BONSEKI >>